Notaris Bert VALKENIERS, Notaris te Tienen

 

Notaris Bert VALKENIERS

Notaris te Tienen

 

Notaris Bert VALKENIERS

Potterijstraat 10
3300 Tienen
Tel. (016) 81.14.10
Fax. (016) 82.14.00

BV
BTW BE 0472297948
RPR Leuven
Verzekeringen van het Notariaat cv

 

Waarom blokkeert de bank alle rekeningen bij een overlijden?

8 augustus 2022

Ontdek het antwoord in onze nieuwe Notaristip!

Bij een overlijden zijn de erfgenamen - partner of kinderen - verplicht om de bank te verwittigen. De bank zal dan alle bankrekeningen en bankkaarten van de overledene én de langstlevende partner blokkeren en de kluizen verzegelen. Waarom doet de bank dit? En wat zijn de praktische gevolgen? Ontdek onze videotip!

Bron: Fednot

Kan ik mijn vermogen onbeperkt wegschenken aan mijn beste vriend/vriendin of aan een goed doel?

5 augustus 2022

Soms wel, maar meestal niet. Alles hangt af van de vraag of je 'reservataire' (lees beschermde) erfgenamen hebt. Er zijn namelijk bepaalde erfgenamen die steeds een voorbehouden erfdeel of een reserve hebben ten opzichte van de schenker. In eerste instantie zijn dat de kinderen en de overlevende echtgenoot.

Kinderen hebben steeds recht op een deel van de nalatenschap: op de helft als énig kind; 1/4de als er twee kinderen zijn, 1/6de als er drie kinderen zijn. Als algemene regel geldt dat iedereen vrij over de helft van zijn vermogen kan beschikken. De andere helft staat 'geparkeerd' voor de reservataire erfgenamen.
Ook de echtgenoot is een beschermde persoon: die heeft steeds recht op de helft van het vermogen in vruchtgebruik, en minimaal heeft de echtgenoot steeds recht op het vruchtgebruik op de gezinswoning en de erin aanwezige huisraad.

De ouders hebben geen beschermd erfdeel. Als je geen kinderen hebt, maar je ouders nog leven, dan moet je er wel mee rekening houden dat zij elk recht hebben op één/vierde deel van je vermogen. Dat is hun wettelijk erfrecht, maar je kan ze perfect 'onterven' door een testament op te stellen of meer te schenken of na te laten aan andere erfgenamen of personen.

Mensen die geen kinderen hebben of geen langstlevende huwelijkspartner kunnen wel onbeperkt schenken.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

Wat is de gratis verzekering 'accidenteel overlijden?'

1 augustus 2022

Ontdek het antwoord in onze nieuwe Notaristip!

Het zal je maar overkomen: overlijden in de periode tussen de ondertekening van de verkoopovereenkomst en de ondertekening van de notariële akte. De erfgenamen zijn dan verplicht om het aangekocht goed over te nemen. Zij kunnen proberen de verkoopovereenkomst minnelijk te ontbinden, maar de verkoper kan dit weigeren… Brute pech? Niet als de koper de verkoopovereenkomst ondertekende bij de notaris. Ontdek onze videotip!

Bron: Fednot

 

Immo

Online verkoop € 30.000

Grond
Bostveld
3300 Goetsenhoven

Online verkoop € 205.000

Huis
Kapucijnenstraat 22
3300 Tienen

Online verkoop € 25.000

Handelspand
Grote Bergstraat 15
3300 Tienen

 
 
 

Notaris Bert VALKENIERS

Potterijstraat 10
3300 Tienen
Tel. (016) 81.14.10
Fax. (016) 82.14.00

 

Openingsuren
 

Ons kantoor is momenteel gesloten

M 09:00 >  12:00   14:00 > 18:00  
D 09:00 >  12:00   14:00 > 19:00  
W 09:00 >  12:00   14:00 > 18:00  
D 09:00 >  10:00   Gesloten deuren  
V 09:00 >  12:00   14:00 > 18:00  
Z Gesloten deuren Gesloten deuren  

Verlofperiodes
 

Ons kantoor is momenteel gesloten

O.L.V. hemelvaart
15 augustus 2022

Allerheiligen
1 november 2022

Wapenstilstand
11 november 2022

Historiek Route & Parking

Routebeschrijving

- Vanaf E-40: afrit Tienen, richting Tienen, rechtdoor (tweede afslag) aan het rondpunt, eerste lichten rechts, tweede straat links (dit is al de Potterijstraat). De Potterijstraat is verder te volgen onder de lage spoorwegbrug, bocht van 80 graden naar rechts en ongeveer 100 meter verder is het kantoor aan de rechterzijde gelegen. Je rijdt binnen langs de inrijpoort en parkeert je op de binnenkoer.

- Vanaf de Suikerfabriek vervolg je je weg richting E-40: derde lichten links (juist voorbij hoge spoorwegbrug), daarna tweede straat links (dit is al de Potterijstraat). De Potterijstraat is verder te volgen onder een lage spoorwegbrug, bocht van 80 graden naar rechts en ongeveer 100 meter verder is het kantoor aan de rechterzijde gelegen. Je rijdt binnen langs de inrijpoort en parkeert je op de binnenkoer.

 

 

Parking

Op de binnenkoer van het notariaat.

Historiek

Opvolger van:
Mr. Vital Valkeniers (1963-1994)

Mr Fernand Vaes (1927-1963)

Verlofperiodes

2022

O.L.V. hemelvaart
15 augustus 2022

Allerheiligen
1 november 2022

Wapenstilstand
11 november 2022

Kerstmis
25 december 2022

2023

Nieuwjaarsdag
1 januari 2023

Paasmaandag
10 april 2023

Dag van de Arbeid
1 mei 2023

O.H. Hemelvaart
18 mei 2023

Pinkstermaandag
29 mei 2023

Nationale feestdag
21 juli 2023

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .